ที่ตั้ง: W88 กีฬาออนไลน์ ภาพ ที่ประชุมยอดภูเขารัฐมนตรี

ที่ประชุมยอดภูเขารัฐมนตรี

author:山氇蚰 ที่มา: ไซต์ดั้งเดิม เวลา:2019-05-22
<p> จามรีวิ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่นำรัฐมนตรีเนปาลไปสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของค่ายเอเวอเรสต์ในดินแดนเนปาลเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 เมื่อสวมหน้ากากออกซิเจนตู้ของเนปาลก็พบกับค่ายของเขาเอเวอเรสต์เมื่อวันศุกร์ ผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่มีต่อเทือกเขาหิมาลัยวันก่อนการพูดคุยเรื่องภูมิอากาศโลกเริ่มต้นขึ้นในโคเปนเฮเกน REUTERS / Gopal Chitrakar </p>

จามรีวิ่งในฐานะเฮลิคอปเตอร์บรรทุกรัฐมนตรีเนปาลไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีฐานของเอเวอร์เรสในดินแดนเนปาลเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 เมื่อสวมหน้ากากออกซิเจนตู้ของเนปาลก็พบกับค่ายฐานของเขาเอเวอเรสต์ในวันศุกร์ มากขึ้น

จามรีวิ่งในฐานะเฮลิคอปเตอร์บรรทุกรัฐมนตรีเนปาลไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีฐานของเอเวอร์เรสในดินแดนเนปาลเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 เมื่อสวมหน้ากากออกซิเจนตู้ของเนปาลก็พบกับแคมป์ของเขาเอเวอเรสต์ในวันศุกร์ การทำให้ร้อนขึ้นบนเทือกเขาหิมาลัยวันก่อนการพูดคุยเรื่องภูมิอากาศโลกเริ่มต้นขึ้นในโคเปนเฮเกน REUTERS / Gopal Chitrakar

ปิด
1/11
<p> Ram Chandra Kushwaha รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนปาลได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ Everest base camp 4 ธันวาคม 2009 REUTERS / Gopal Chitrakar </p>

Ram Chandra Kushwaha รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนปาลได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ Everest base camp 4 ธันวาคม 2009 REUTERS / Gopal Chitrakar

Ram Chandra Kushwaha รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนปาลได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ Everest base camp 4 ธันวาคม 2009 REUTERS / Gopal Chitrakar

ปิด
2/11
<p> Dambar Shrestha รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการปฏิรูปที่ดินเนปาลรอขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ Everest base camp 4 ธันวาคม 2009 REUTERS / Gopal Chitrakar </p>

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการปฏิรูปประเทศเนปาล Dambar Shrestha รอขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ Everest base camp 4 ธันวาคม 2009 REUTERS / Gopal Chitrakar

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการปฏิรูปประเทศเนปาล Dambar Shrestha รอขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ Everest base camp 4 ธันวาคม 2009 REUTERS / Gopal Chitrakar

ปิด
3/11
<p> เฮลิคอปเตอร์ที่บรรจุรัฐมนตรีเนปาลเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีฐานของเอเวอร์เรสในดินแดนเนปาลเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 REUTERS / Gopal Chitrakar </p>

เฮลิคอปเตอร์ที่แบกรัฐมนตรีเนปาลเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีของค่าย Everest ในดินแดนเนปาลเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 REUTERS / Gopal Chitrakar

เฮลิคอปเตอร์ที่แบกรัฐมนตรีเนปาลเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีของค่าย Everest ในดินแดนเนปาลเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 REUTERS / Gopal Chitrakar

ปิด
4/11
<p> Madhav Kumar นายกรัฐมนตรีของเนปาลกล่าวปราศรัยกับสื่อมวลชนหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่บริเวณฐานทัพ Gorakshep ที่ Mount Everest 04 ธันวาคม 2009 REUTERS / Gopal Chitrakar </p>

นายกรัฐมนตรี Madhav Kumar ของเนปาลกล่าวปราศรัยกับสื่อมวลชนหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่บริเวณฐานทัพ Gorakshep ของ Mount Everest วันที่ 4 ธันวาคม 2009 REUTERS / Gopal Chitrakar

นายกรัฐมนตรี Madhav Kumar ของเนปาลกล่าวปราศรัยกับสื่อมวลชนหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่บริเวณฐานทัพ Gorakshep ของ Mount Everest วันที่ 4 ธันวาคม 2009 REUTERS / Gopal Chitrakar

ปิด
5/11
<p> คณะรัฐมนตรีของเนปาลเข้าพบที่ค่ายฐาน Gorakshep ของ Mount Everest 4 ธันวาคม 2009 REUTERS / Gopal Chitrakar </p>

คณะรัฐมนตรีของเนปาลพบกันที่บริเวณฐานแคมป์ Gorakshep ของ Mount Everest 4 ธันวาคม 2009 REUTERS / Gopal Chitrakar

คณะรัฐมนตรีของเนปาลพบกันที่บริเวณฐานแคมป์ Gorakshep ของ Mount Everest 4 ธันวาคม 2009 REUTERS / Gopal Chitrakar

ปิด
6/11
<p> นายกรัฐมนตรี Madhav Kumar เนปาลโบกมือหลังจากลงนามในเอกสารระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ Everest base camp 4 ธันวาคม 2009 REUTERS / Gopal Chitrakar </p>

นายกรัฐมนตรีเนปาล Madhav Kumar คลื่นเนปาลหลังจากการลงนามของเอกสารในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ค่ายฐาน Everest 4 ธันวาคม 2009 REUTERS / Gopal Chitrakar

นายกรัฐมนตรีเนปาล Madhav Kumar คลื่นเนปาลหลังจากการลงนามของเอกสารในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ค่ายฐาน Everest 4 ธันวาคม 2009 REUTERS / Gopal Chitrakar

ปิด
7/11
<p> Madhav Kumar นายกรัฐมนตรีของเนปาลกล่าวกับรัฐมนตรีและสื่อมวลชนในการประชุมคณะรัฐมนตรีในภูมิภาคค่าย Gorakshep ที่ Mount Everest 04 ธันวาคม 2009 REUTERS / Gopal Chitrakar </p>

นายกรัฐมนตรีของเนปาล Madhav Kumar เนปาลกล่าวกับรัฐมนตรีและสื่อมวลชนในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ภูมิภาคค่าย Gorakshep ของ Mount Everest 04 ธันวาคม 2009 REUTERS / Gopal Chitrakar

นายกรัฐมนตรีของเนปาล Madhav Kumar เนปาลกล่าวกับรัฐมนตรีและสื่อมวลชนในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ภูมิภาคค่าย Gorakshep ของ Mount Everest 04 ธันวาคม 2009 REUTERS / Gopal Chitrakar

ปิด
8/11
<p> รัฐมนตรีของประเทศเนปาลโบกมือให้กล้องหลังจากเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีที่บริเวณฐานทัพ Gorakshep ของ Mount Everest วันที่ 04 ธันวาคม 2009 REUTERS / Gopal Chitrakar </p>

ครม. รัฐมนตรีของเนปาลโบกมือให้กล้องหลังจากเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ค่ายฐาน Gorakshep ใน Mount Everest วันที่ 04 ธันวาคม 2009 REUTERS / Gopal Chitrakar

ครม. รัฐมนตรีของเนปาลโบกมือให้กล้องหลังจากเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ค่ายฐาน Gorakshep ใน Mount Everest วันที่ 04 ธันวาคม 2009 REUTERS / Gopal Chitrakar

ปิด
9/11
<p> Laxman Lal Karn (C) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเนปาลโดยไม่ต้องมีแฟ้มเอกสารถูกช่วยให้เฮลิคอปเตอร์หลังจากที่เขาต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคไข้สูงในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ค่ายฐานของ Everest 4 ธันวาคม 2009 REUTERS / Gopal Chitrakar </p>

Laxman Lal Karn (C) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเนปาลโดยไม่มีเอกสารถูกช่วยเฮลิคอปเตอร์หลังจากที่เขายอมแพ้ความสูงในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ Everest base camp 4 ธันวาคม 2009 REUTERS / Gopal Chitrakar

Laxman Lal Karn (C) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเนปาลโดยไม่มีเอกสารถูกช่วยเฮลิคอปเตอร์หลังจากที่เขายอมแพ้ความสูงในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ Everest base camp 4 ธันวาคม 2009 REUTERS / Gopal Chitrakar

ปิด
10/11
<p> ทิวทัศน์ของยอดเขาเอเวอเรสต์ถูกมองเห็นในช่วงที่ดวงจันทร์ขึ้นจาก Syangboche ในเนปาล 3 ธันวาคม 2552 REUTERS / Gopal Chitrakar </p>

ทิวทัศน์ของยอดเขาเอเวอเรสต์จะเห็นได้ในช่วงที่ดวงจันทร์ขึ้นจาก Syangboche ในเนปาล 3 ธันวาคม 2009 REUTERS / Gopal Chitrakar

ทิวทัศน์ของยอดเขาเอเวอเรสต์จะเห็นได้ในช่วงที่ดวงจันทร์ขึ้นจาก Syangboche ในเนปาล 3 ธันวาคม 2009 REUTERS / Gopal Chitrakar

ปิด
11/11

พิมพ์บทความนี้】 【ปิดหน้าต่าง】【กลับไปด้านบน】 [
บทความที่เกี่ยวข้อง
บทความแนะนำ
栏目导航


热点导读
W88 เดิมพันกีฬาออนไลน์ :ตุนก่อนการโจมตีของเวเนซุเอลา
ยินดีต้อนรับ!:ผู้ประท้วงอย่างรุนแรงถึงการเลือกตั้งเวเนซุเอลา
W88 เดิมพันกีฬาออนไลน์ :เด็กชาวอัฟกันเข้าร่วมคณะละครสัตว์
W88 เดิมพันกีฬาออนไลน์ :เวเนซุเอลาทำการโจมตีฐานทัพทหาร
ยินดีต้อนรับ!:ฝนมรสุมมฤตยูถล่มอินเดีย
W88 เดิมพันกีฬาออนไลน์ :มาดอนน่าเปิดปีกโรงพยาบาลในมาลาวี
W88 เดิมพันกีฬาออนไลน์ :วันหนึ่งที่เบสบอลวินเทจ
W88 เดิมพันกีฬาออนไลน์ :บากูจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมอาเซอร์ไบจัน - ฝรั่งเศสเรื่องน้ำมันและก๊าซ
ยินดีต้อนรับ!:นางสาว Gangster ของแก๊งบอกตำรวจว่าเธออยู่ในห้องอาบน้ำกับแฟนเพื่อปกปิดการโจมตีปืนลูกซองที่อัญมณี
ยินดีต้อนรับ!:สนามบินแอตแลนตากล่าวว่าพร้อมสำหรับการทำลายล้าง Super Bowl แม้จะปิดตัวลง